• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN VESTERGAARD VÀ NANO PHAM GROUP

Tập đoàn VESTERGAARD - Thụy Sĩ là Tập đoàn hàng đầu Thế giới đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người. Nano Pham Group là đại diện ủy quyền tại Việt Nam.

LIFESTRAW HOME

Thiết bị lọc, xử lý nước cho Gia đình, Cộng đồng, Cứu trợ khẩn cấp,..

Thiết bị lọc nước LifeStraw sử dụng Công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ Nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO...  

LIFESTRAW COMMUNITY

Thiết bị lọc, xử lý nước cho Gia đình, Cộng đồng, Cứu trợ khẩn cấp,..

Thiết bị lọc nước LifeStraw sử dụng Công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ Nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO...

LIFESTRAW FAMILY 1.0

Thiết bị lọc, xử lý nước cho Gia đình, Cộng đồng, Cứu trợ khẩn cấp,...

Thiết bị lọc nước LifeStraw sử dụng Công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ Nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO...  

LIFESTRAW FAMILY 2.0

Thiết bị lọc nước cho gia đình, Cứu trợ, Bệnh viện, Quân đội...

Thiết bị lọc nước Lifestraw-Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màn lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO...

LIFESTRAW GO

Thiết bị lọc nước cho du lịch, thể dục...

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nước uống của USEPA- Mỹ, NSF của WHO... nước uống được nay, an toàn tuyệt đối.  

LIFESTRAW PROFESINAL

 Thiết bị lọc, xử lý nước cho Cá nhân, Gia đình, Quân đội, Cứu trợ khẩn cấp,...

Thiết bị lọc nước LifeStraw sử dụng Công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ Nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO...  

LIFESTRAW PLAY

 Thiết bị lọc nước cho cá nhân, trẻ em...

Thiết bị lọc nước Lifestraw-Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màn lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Việt Nam... 

Sản phẩm nổi bật

Thông tin, truyền thông về thiết bị lọc nước Lifestraw

Với nhiều tính năng hữu ích cho cộng đồng, thiết bị lọc nước Lifestraw của Tập đoàn Vestergaard đã nhận được sự quan tâm nhiều của các cơ qua truyền thông, báo chí,

Chứng nhận

Các sản phẩm LifeStraw thường xuyên được kiểm nghiệm do Chính phủ các nước, các tổ chức Nhân đạo độc lập đáng tin cậy và các Phòng Thí nghiệm hiện đại.

Ô nhiễm nguồn nước và những con số khủng khiếp biết nói

 Tại Việt Nam, mức độ ô nhiễm và khan hiếm nước ngọt đang trong tình trạng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

LIFESTRAW STEEL

             Thiết bị lọc nước cho cá nhân, du lịch, thể thao...

Thiết bị lọc nước Lifestraw-Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màn lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO...

LIFESTRAW MISSION

 Thiết bị lọc nước cho du lịch, cứu trợ...

Thiết bị lọc nước Lifestraw-Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màn lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Việt Nam...  

LIFESTRAW PLAY

 Thiết bị lọc nước cho cá nhân, trẻ em...

Thiết bị lọc nước Lifestraw-Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màn lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Việt Nam... 

LIFESTRAW PROFESINAL

 Thiết bị lọc, xử lý nước cho Cá nhân, Gia đình, Quân đội, Cứu trợ khẩn cấp,...

Thiết bị lọc nước LifeStraw sử dụng Công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ Nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO...  

LIFESTRAW GO

Thiết bị lọc nước cho du lịch, thể dục...

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nước uống của USEPA- Mỹ, NSF của WHO... nước uống được nay, an toàn tuyệt đối.  

LIFESTRAW FAMILY 2.0

Thiết bị lọc nước cho gia đình, Cứu trợ, Bệnh viện, Quân đội...

Thiết bị lọc nước Lifestraw-Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màn lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO...

LIFESTRAW FAMILY 1.0

Thiết bị lọc, xử lý nước cho Gia đình, Cộng đồng, Cứu trợ khẩn cấp,...

Thiết bị lọc nước LifeStraw sử dụng Công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ Nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO...  

Tin tức - Sự kiện